V období měsíců červenec až říjen 2016 byla provedena výměna 270 m  koleje na betonových panelech DZP, 3 ks kolejových výměn a 1ks kolejového křížení v prostoru ústředních dílen v areálu vozovny v Medlánkách. Investor: Colas CZ a.s.