Vybudování účelové komunikace ze žulových kostek, parkovací plochy z distanční betonové dlažby a provedení roznášecí desky k zajištění sklepa. Investor: Obec Ochoz u Brna