TT a smyčka Juliánov na panelech DZP v délce 210m a nový nástupní ostrůvek MHD před smyčkou – doba provádění 2 měsíce. Investor: Dopravní podnik města Brna a.s. a Brněnské komunikace a.s.