Během měsíců března až října bylo položeno 280 m ŽB trub DN 300 a 400 a 88 m vodovodu z tvárné litiny DN100.Jejich součástí bylo i 30 ks domovních přípojek. V nepřístupném terénu byla provedena odlehčovací dešťová stoka ze sklolaminátových trub DN 400 v délce 94 m se zakončením přes výustní šachtu do koryta potoka.