Během měsíců března až září 2017 bylo vybudováno 4350 m2 dlážděných komunikací včetně podkladních vrstev a 800 m2 chodníků, vše z betonové zámkové dlažby. Investor: Obec Krasová