Během 5 měsíců byl vybudován nový objekt vodojemu, který je tvořen dvěma 50m3 podzemními ŽB komorami s nadzemní budovou o ploše 18m2. Investor: Svazek obcí vodovodů a kanalizací měst a obcí Boskovice.