Během 2 měsíců byla v délce 230m vybudovaná příjezdová komunikace do nově vznikající lokality bytových domů mezi obcemi Žďárná a Suchý. Konstrukční vrstvy komunikace (KSC, živice) byly položeny na sanovanou pláň a podkladní vrstvy vyztužené buněčným zpevňovacím materiálem (geobuňkami). Investor: Obec Žďárná