Během dvou měsíců byl opraven povrch silnice na ul. Dukelská o celkové ploše 4188m2. Součástí bylo i osazení 12ks nových UV a výměna obrusné vrstvy komunikace na mostě vč. sanace a sjednocujících nátěrů říms. Investor: SÚS JmK