260m vodovodního potrubí z tvárné litiny DN100 vč. 29 ks přípojek a 307 m kanalizačního potrubí z ŽB trub DN600 a DN400. Invetor – Svazek vodovodů a kanalizací Boskovice.