Během deseti měsíců bylo vybudováno – kanalizace z KT DN400,600 v dl.280m, vodovod z TLT DN80 dl.175m, domovní přípojky celkové dl.672m, celoplošná obnova konstrukčních vrstev vozovky a chodníků celkové plochy 2623m2 . Investor:  Brněnské vodárny a kanalizace a.s.