Nová jednotná kanalizace z KT DN400 dl. 380m vč. kanalizačních přípojek a nový vodovodní řad z TL DN80 dl. 390 m vč. vodovodních přípojek. Součástí je i plná obnova konstrukčních vrstev komunikace. Investor: Brněnské vodárny a kanalizace a.s.