Za 419 kalendářních dní ve sdružení se společností Firesta FIŠER byla zhotovena kompletní rekonstrukce ulice, která sestávala z: kanalizační stoky a vodovodního řadu vč. domovních přípojek, obnovy komunikace a chodníků vč. odvodnění, výměny tramvajového tělesa, rekonstrukce Maloměřického mostu a úpravy VO a trolejového vedení. Investor: SMB, DPMB a.s., TSB a.s., BKOM a.s.