V období 03 – 09/2018 byla provedena oprava komunikací o celkové ploše 10030 m2 vč. položení 3200 m obrub. Práce zahrnovaly celoplošné doplnění podkladní vrstvy ze ŠD, celoplošné vyrovnání z ACP a celoplošnou pokládku asfaltové vrstvy z ACO11. Investor: Obec Němčice