Od března 2018 do března 2019 byly vybudovány chodníky a parkovací stání o celkové ploše 1814 m2 ve složení – betonová zámková dlažba tl.6 a 8 cm a dlažba z přírodního kamene tl. 16cm. Součástí díla bylo i vybudování dvou autobusových zastávek s přístřeškem a rekonstrukce  lávky pro pěší délky 18m z ocelové konstrukce osazené na posuvných elastomerových ložiscích. Investor: Město Boskovice