Během měsíců 05/2018 – 12/2019 byla ve sdružení firem FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a Eurovia a.s.  provedena kompletní rekonstrukce ulic Cejl a Zábrdovická vč. bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice  v celkové délce 340m vč. křižovatky Cejl – Vranovská. Byly rekonstruovány inženýrské sítě, přeložky NTL plynovodů, obnova mostu a komunikace, nová odhlučněná tramvajová trať vč. kolejového křížení a koleje na mostě, úprava trolejového vedení v celé trase a obnovené VO.

Investor: SMB + DPMB a.s.+ TSB a.s.