Celková rekonstrukce kanalizačních stok, vodovodních řadů, domovních přípojek, komunikací a chodníků vč. tří zastávek MHD. Doba provádění 04/2018 – 07/2019

Investor: BVK a.s., BKOM a.s.