Od 08 – 11/2019 byla provedena  rekonstrukce části silnice II/418. Stavba zahrnovala výměnu konstrukčních vrstev v tl. 90cm, sanace lokálních poruch a doplnění nové konstrukce v místech rozšíření o celkové ploše  4450 m2. Součástí díla bylo vybudování nové kanalizace z trub PP DN300 dl.200m, osazení 26 ks nových UV, VO v intravilánu, podélné parkovací stání z distanční dlažby tl.8cm plochy 600 m2 a přeložky dotčených inženýrských sítí. Investor:  SÚS JmK p.o. a Město Újezd u Brna