Od března do srpna 2019 došlo k vybudování nového vodovodního přivaděče z obce Jasinov do obce Vranová v celkové délce 2660m z materiálu HDPE RC100 SDR11 DN110. Součástí byly stavební úpravy ve VDJ a nová vodoměrná a armaturní šachta vč. elektroinstalace a přenosu dat na dispečink VAS a.s.  Investor: Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí