Rekonstrukce kanalizace PPSN12 délky 235m vč. přípojek, UV, odlehčovací komory a výústního objektu. Oprava vodovodu z PE100RC délky 388m vč. domovních přípojek. Oprava vozovky nad rýhami a obnova obrusné vrstvy v celé délce stavby. Investor: „Svazek vodovodů a kanalizací“  měst a obcí, Boskovice 680 01