Ve sdružení s firmou PORR a.s. byl proveden v extravilánu města Brna nový propojovací vodovodní řad z TLT DN250 celkové délky 2444m. Součástí díla byly protlaky pod dálnicí ze ŽB potrubí DN1600 v průměrné hloubce 5m. Razicí a montážní práce probíhaly ve složitých hydrogeologických podmínkách pod hladinou spodní vody, která byla snižována soustavou odvodňovacích vrtů. Na protlaky navazovaly ŽB šachty v hl.3-5 m , kterými procházelo vodovodní potrubí uložené v nerezových žlabech.

Investor: SMB, zastoupené BVK a.s., Pisárecká 1a, 603 00 Brno