V rámci dostavby kanalizace v Brně Líšni byly na ulicích Ondráčkova a Velatická realizovány kanalizace splašková a dešťová vč. domovních přípojek a  obnova a dostavba vodovodních řadů také vč. domovních přípojek. Investor: FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.