Ve sdružení s firmami FIRESTA Fišer a Imos Brno a.s. byla provedena dostavba haly vozovny a nové kolejové uspořádání. Práce Dopravních staveb Brno, s.r.o. zahrnovaly montáž 1870 m koleje, 16 ks kolejových výhybek a zadláždění 10230 m2 povrchů. Stavba předána Investorovi: Dopravní podnik města Brna a.s.