Naše společnost se jako člen sdružení firem Imos Brno a.s. a Strabag a.s. účastnila díla „Výstavba tramvajové tratě Plotní“. V úseku od křižovatky Křenová – Dornych po ul. Svatopetrskou byla TT přeložena z ulice Dornych do ul. Plotní. Celá úprava navázala na stávající trať tzv. „zelenou kolejí“ v místě spojení s ul. Svatopetrskou. Stavba, která byla realizována během dvou let, byla k červnu 2021 předána investorům MMB, ŘSD ČR, DPMB a.s. a Teplárnám Brno.