Předmětem díla byla sanace vnitřního líce ŽB konstrukcí a základů technologického potrubí sanačním materiálem Vandex – celoplošná reprofilace, výměna technologického potrubí a oprava povrchů v armaturní a vstupní komoře. Součástí byla i oprava hydroizolačního souvrství střešní konstrukce nad AK. Doba provádění: 06/2019 – 01/2021. Kč. Investor: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III