Během dvou měsíců byla realizována „oprava“ a „úprava“ TT ve dvou úsecích – Jana Uhra až Žerotínovo nám. a Žerotínovo nám. až Česká v celkové délce 1373 m. Součástí díla byla i oprava povrchů z asfaltových vrstev plochy cca 4500 m2. Investor: Dopravní podnik města Brna a.s.