Naše společnost se podílela na výstavbě I.etapy nové tramvajové tratě v délce cca 270 m vč. výstavby nové tramvajové zastávky Bráfova. Práce byly započaty vybudováním provizorní tramvajové zastávky postupným zjednokolejňováním byla vytvořena nová tramvajová trať na železobetonových pražcích s otevřeným kolejovým svrškem. Investor: ŘSD ČR – „Společnost Žabovřeská Brno“