V rámci stavby byly vybudovány nové zpevněné plochy vč. přístupu do areálu a nový vjezd pro vozidla obsluhy. Dlážděná plocha je zhotovena dle PD Ing. arch. Kociána a slouží částečně k osazení kontejnerů, které budou tvořit zázemí a kavárnu v prostoru volnočasového areálu. Investor: SMB MČ Brno – Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno