V rámci stavby byla provedena rekonstrukce asfaltové vozovky vč. odvodnění, zabezpečení přilehlého svahu betonovou palisádovou stěnou s vegetačními úpravami,  přeložka sloupů VO a STL plynovodu. Doba provádění: 05 – 08/2020. Investor: Obec Holasice