Oprava 75 metrů dvoukolejné, tříkolejnicové TT spočívala v úplné demontáži současného kolejového svršku a částečné úpravě kolejového spodku, opravě odvodňovacích zařízení, zhotovení nové železobetonové desky, montáže nových kolejnic a nového asfaltového zákrytu. Doba provádění: červenec 2012. Cena díla bez DPH: 7,42 mil. Kč. Investor: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III