Stavební práce spočívaly v opravě vnitřního líce a střešního pláště akumulační nádrže. Objem VDJ činí 2 x 1000m3.  Doba provádění: 03/2019 – 01/2021. Investor: Brněnské vodárny a kanalizace a.s.