V obci Olší byla provedena novostavba, rekonstrukce a obnova vodovodního přivaděče z tvárné litiny profilů DN 80, 100 a PE100RC SDR11 DN90,110,160 v celkové délce 1273 m. Investor: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko.