Aktuálně – v říjnu roku 2021 byla zahájena první část budování přeložky stávajícího kanalizačního výtlaku z ČS kamenolom do ČOV  Blansko s využitím malé vodní elektrárny. Litinové potrubí DN400 a DN300 bude v 1/3 uloženo v podzemní části, potom bude uloženo pod řekou Svitavou a následně projde pod železniční tratí rámovým propustkem do nadzemní části. Náročným skalnatým terénem bude potrubí pokračovat v prudkém svahu uložené na betonových blocích do nově budované vodní nádrže ČOV. Investor: OHL ŽS a.s. a Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí Boskovice.