V návaznosti na rekonstrukci ulice Lesnická byla opravena TT v navazující části ul. Jugoslávská. Součástí této stavby byla pouze výměna konstrukčních vrstev tramvajového tělesa v protihlukové antivibrační  úpravě kolejnic na panelech DZP. Investor: Dopravní podnik města Brna a.s.