Aktuálně – v měsíci dubnu započala stavební úprava tramvajové trati v kolejovém trojúhelníku Semilaso. Součástí bude i úprava trolejového vedení a elektrického ovládání výhybek. Nové kolejové uspořádání tím umožní zrušení zákazu míjení tramvají ve všech směrech křižovatky. Investor: Dopravní podnik města Brna a.s.