Během 6 měsíců byla provedena stavební úprava tramvajové trati v kolejovém trojúhelníku Semilasso. Byla nutná úzká koordinace realizace jednotlivých stavebních objektů:

  • Rekonstrukce kolejového trojúhelníku – Vyměněno 6 kolejových výhybek a 3 kolejová křížení z kolejnic NT1, elektricky stavěné výhybky s ovládacím systémem RIS
  • Úprava trolejového vedení celé křižovatky
  • Oprava kanalizace – ŽB trouby s čedičovou výstelkou DN 700/1050 , štola 1560/1800mm v hloubce 4,9m délky 26m
  • Drobná rekonstrukce vodovodu – TLT s vnitřní výstelkou a speciální vnější ochranou se spoji jištěnými proti posunu DN 80 – 350
  • Přeložka NTL plynovodu                                                                                                                                                                                                                                     Součástí díla byla i obnova konstrukčních vrstev vozovky ve všech směrech. Investor: Dopravní podnik města Brna a.s., Brněnské vodárny a.s.