Kompletní stavba – rekonstrukce tramvajové smyčky, která zahrnovala výměnu svršku mezi výhybkami, nová nástupiště a nové trolejové vedení byla předána Investorovi: Dopravní podnik města Brno a.s.