V městské části Brno Starý Lískovec byla vybudována čtyři „vícegenerační“ hřiště na volně přístupných travnatých plochách. Konkrétně šlo o umístění pingpongových stolů a úprava okolních zpevněných ploch z mlatového krytu z mechanicky zpevněného kameniva. Investor: SMB MČ Starý Lískovec.