Aktuálně – dílo, které spočívalo v rekonstrukci kanalizace, vodovodu a komunikace vč. veškerých domovních přípojek se blíží k závěru. Délka rekonstruované ulice je 220 m vč. úpravy a napojení třech křižovatek místních komunikací v MČ Brno – Husovice. Investor: Brněnské vodárny a kanalizace a.s. a Brněnské komunikace a.s.