Výstavba nových kanalizačních stok z KT DN300,400,500 a vodovodních řadů z TLT DN80,100 vč. domovních přípojek v celkové délce 1130m byla v lednu 2022 předána investorovi – OHL ŽS a.s.