Aktuálně – v červenci 2021 byla zahájena výstavba nových kanalizačních stok z KT DN300,400,500 a vodovodních řadů z TLT DN80,100 vč. domovních přípojek v celkové délce 1130m. Investor: OHL ŽS a.s.