Rozsah díla byla oprava kanalizační stoky z trub PP DN400 v délce 202 m a vodovodního řadu z TLT v délce 215 m včetně domovních přípojek. Součástí díla byla obnova vozovkových vrstev nad rýhou a celoplošné zapravení komunikace. Doba provádění: 06 – 10/2012. Investor: „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí Boskovice.