V celkové délce 337m jednokolejně byla provedena oprava TT ve vozovně Pisárky. Stávající žlábkové kolejnice byly vyměněny za nové a betonové pražce za velkoplošné panely DZP.  Tramvajový kryt, který byl tvořen zádlažbovými panely a betonovou dlažbou, byl nahrazen travním kobercem. Doba provádění: 10-12/2022. Investor: Dopravní podnik města Brna a.s.