Společně s firmou FIRESTA Fišer se naše společnost podílela rovným dílem na rekonstrukci ulice Kalvodova. Práce spočívaly v obnově kanalizačních stok a vodovodních řadů vč. domovních přípojek. Součástí byla i obnova konstrukčních vrstev vozovky vč. odvodnění a oboustranných chodníků a vjezdů. Doba provádění: 10/2021 – 7/2022. Investor: Brněnské vodárny a kanalizace a.s.