Oprava 475 metrů dvoukolejné TT spočívala v úplné demontáži současného kolejové tratě, opravě odvodňovacích zařízení, položení nových železobetonových panelů, montáž nových kolejnic a nového asfaltového zákrytu. Součástí díla byla i rekonstrukce bezbariérové zastávky MHD. Doba provádění: duben – červen 2022. Investor: Dopravní podnik města Brna a.s.