Od června do srpna roku 2022 byla provedena nová stavební úprava TT v kolejovém trojúhelníku, vč. úprav povrchů kolejiště, technického vybavení a přípojek elektro. Na základě architektonického návrhu  nového dopravního řešení MHD byl vybudován nový kryt částečně z drobných štípaných žulových kostek a částečně asfaltový z BBTM8A. Investor: Dopravní podnik města Brna a.s.