Od června do prosince 2022 byla provedena rekonstrukce stavební části a zpevněných ploch v areálu VDJ Kuřim včetně technologické části elektro a MaR objektu. Investor: Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim