Během 120 dnů bylo realizováno dílo, které zahrnovalo výstavbu opěrných zdí a rekonstrukci chodníků na ulici Klajdovská v Brně Líšni. Celá stavba se nachází ve velmi stísněných podmínkách v úzké ulici. Vzhledem ke stabilitě okolních prostor byly bourací a betonářské práce prováděny po krátkých ucelených úsecích. Opěrné ŽB stěny byly realizovány pomocí záporového pažení, které bylo po ukončení prací odstraněno. Investor: Simost s.r.o., Jižní nám. 32/15, 619 00 Brno