Během 120 dnů je realizováno dílo, které zahrnuje výstavbu opěrných zdí a rekonstrukci chodníků na ulici Klajdovská v Brně Líšni. Celá stavba se nachází ve velmi stísněných podmínkách v úzké ulici. Vzhledem ke stabilitě okolních prostor jsou bourací a betonářské práce prováděny po krátkých ucelených úsecích. Opěrné ŽB stěny jsou realizovány pomocí záporového pažení, které bude po ukončení prací odstraněno. Investor: Simost s.r.o., Jižní nám. 32/15, 619 00 Brno