Vložením kolejové spojky započaly 1.7.2023 práce na SO 107 – Rekonstrukce TT. Jedná se o kompletní výměnu tramvajového tělesa vč. sanace podloží. Tramvajová trať zůstane téměř ve stávající poloze, pouze bude upravena osová vzdálenost kolejí. Práce jsou striktně koordinovány s výstavbou okolních objektů a budou ukončeny 1.7.2024. Investor: „Společnost VMO Tomkovo náměstí“ (FIRESTA Fišer, OHLA ŽS, Metrostav DIZ)