Aktuálně – práce na TT již pokročily a v konci úpravy tohoto objektu bylo umožněno otevření křižovatky Valchařská – Cacovická. Vložením kolejové spojky započaly 1.7.2023 práce na SO 107 – Rekonstrukce TT. Jedná se o kompletní výměnu tramvajového tělesa vč. sanace podloží. Tramvajová trať zůstane téměř ve stávající poloze, pouze bude upravena osová vzdálenost kolejí. Práce jsou striktně koordinovány s výstavbou okolních objektů stavby městského okruhu. Investor: „Společnost VMO Tomkovo náměstí“ (FIRESTA Fišer, OHLA ŽS, Metrostav DIZ)