Aktuálně – zateplení budovy je zkolaudováno, FVE namontována a čeká se na PPP k síti.   S pomocí dotačních titulů realizuje naše společnost rekonstrukci budov v areálu Trnkova v Brně Líšni. V rámci celého projektu dochází k realizaci nových střech, zateplení administrativní budovy  a  obnova vnitřní infrastruktury vytápění. Cílem je na dvou střechách osadit FVE pro vlastní spotřebu o výkonu 118,9 kWp s akumulací energie 30 kWh. Současně s terénními úpravami je zajištěna náhradní výsadba vzrostlých dřevin podle příslušného rozhodnutí vydaného ÚMČ Brno – Líšeň v březnu tohoto roku.