Aktuálně – zateplení budovy i FVE jsou zkolaudovány.  S pomocí dotačních titulů realizovala naše společnost rekonstrukci budov v areálu Trnkova v Brně Líšni. V rámci celého projektu došlo k realizaci nových střech, zateplení administrativní budovy  a  obnova vnitřní infrastruktury vytápění. Na dvou střechách jsou osazeny FVE pro vlastní spotřebu o výkonu 118,9 kWp s akumulací energie 30 kWh. Současně s terénními úpravami byla zajištěna náhradní výsadba vzrostlých dřevin podle příslušného rozhodnutí vydaného ÚMČ Brno – Líšeň v březnu 2023.