Aktuálně – práce byly ukončeny a dílo předáno investorovi. Během 9 měsíců byla provedena rekonstrukce kanalizační stoky z betonových trub DN800 a kameninových trub DN600 v celkové délce cca 410m.  Délka vodovodního řadu je 412m z tvárné litiny DN80,100,150. Součástí díla byly i domovní přípojky kanalizace a vodovodu, odvodnění komunikace a vozovkové a chodníkové vrstvy. Investor: Brněnské vodárny a kanalizace a.s.