Aktuálně – práce pokračují výstavbou vodovodu a přípojek. Na objektu komunikace se začalo v horní části stavby. Během 9 měsíců by měla být provedena rekonstrukce kanalizační stoky z betonových trub DN800 a kameninových trub DN600 v celkové délce cca 410m.  Délka vodovodního řadu je 412m z tvárné litiny DN80,100,150. Součástí díla jsou i domovní přípojky kanalizace a vodovodu, odvodnění komunikace a vozovkové a chodníkové vrstvy. Investor: Brněnské vodárny a kanalizace a.s.