Se společností Metrostav DIZ s.r.o. se firma Dopravní stavby Brno, s.r.o. podílí na výstavbě nové ČOV a kanalizačních řadů v obcích Žďárná a Suchý. Konkrétně provádí splaškovou kanalizaci v obci Žďárná,  kanalizační přivaděč Suchý-Žďárná a přípojku vodovodu k ČOV vč. zapravení komunikací. Doba provádění: 700dní. Investor: „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí Boskovice.