Společně s firmou FIRESTA se bude naše společnost podílet na realizaci nového uspořádání kolejiště (kolejové „harfy“) a nové vratné smyčky ve východní části areálu vozovny Pisárky. Součástí bude i úprava TT v ul. Hlinky v délce cca 200m, kde dojde k úpravě směrového vedení kolejí do vozovny, a obnova tramvajové zastávky Lipová v obou směrech.  Investor: Dopravní podnik města Brna a.s.