Aktuálně – práce začaly zjednokolejněním TT v ul. Hlinky. Následovala výměna celého tramvajového tělesa obou směrů vč. sanace pláně. Současně byly položeny i části výhybek pro novou tramvajovou smyčku. Společně s firmou FIRESTA se naše společnost podílí na realizaci nového uspořádání kolejiště (kolejové „harfy“) a nové vratné smyčky ve východní části areálu vozovny Pisárky. Součástí je i úprava TT v ul. Hlinky v délce cca 200m, kde dojde k úpravě směrového vedení kolejí do vozovny, a obnova tramvajové zastávky Lipová v obou směrechInvestor: Dopravní podnik města Brna a.s.